+420 720 958 782
UID: KOAL MBH
Cena bez DPH:
na dotaz
Poptat produkt
Rok výroby: 2020
Ostatní: Skladový stroj. Zařízení pro montáž na sázecí stroj a následnou modulaci přerušovaných vsakovacích žlábků nebo důlků na horní straně hrůbku a důlků s hrázkami v mělké nekolejové brázdě. Důlkováním a hrázkováním se vytvoří souvislý nebo přerušovaný vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku. Vysoký půdoochranný efekt především v období od sázení do vzcházení porostu a v raných fázích vegetace. Zlepšuje zadržení vody ze srážek v upravených hrůbcích a vytváří podmínky pro její efektivní využití rostlinami. Zpomaluje soustředěný povrchový odtok, omezují ztrátu půdy vodní erozí, čímž přispívají ke zvýšení půdoochranného účinku při pěstování brambor. Zvyšuje využití živin z aplikovaných minerálních hnojiv a omezují riziko znečištění povrchových a podzemních vod. Stabilizuje výnosy hlíz, a to i v méně příznivých letech pro pěstování brambor.

Kontaktní osoba

Zodpovídá:Antonín Šedek
Mobil:+420 602 502 207

Poptat produkt

Chcete s námi inzerovat?
Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Required form 'ContactUs' does not exist.

Newsletter